Karakteristike

  • Zatezači za žicu pocinkovani
  • PVC zatezači za žicu
  • Metalni stubovi
  • Betonski stubovi
  • PVC metalni stubovi
  • Kape za stubove