Karakteristike

  • Namena je ograđivanje stambenih, građevinskih I infrastrukturnih objekata
  • Debljina žice 4,00mm 4,5mm a po potrebi I više
  • Standardne visine ograde 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,70m, 2,00m
  • Dužina 2m, 2,5m
  • Mogućnost izrade po zahtevu
  • Ojačani duplom žicom