Karakteristike

  • Namena – zaštita pocinkovane žice I izrada pletiva
  • Osnova pocinkovana žica prevučena slojem polietilena (plastike)
  • Otpornost na atmosferske padavine
  • Estetski izgled
  • Dijametar pocinkovane žice (mm) / dijametar žice sa nanosom PVC-a (mm) :
  1.  2,0/3,0
  2.  2,2/3,2
  3.  2,5/3,5