Karakteristike

  • Namenjeni za izradu mobilnih ograda kao privremeni fiksator ograde (sa dve armaturne ručke)
  • U slučaju ukopavanja u zemlju na određenu dubinu dobija se gotov temelj umesto cokle
  • Temelj u sredini ima rupu za stub 50×50 u koju se nasađuje stub bez stope
  • Težina jednog temelja je 32 kg
  • Temelj je armiran i izrađen od MP30 betona