Karakteristike

  • Pakovanje u koturu
  • Dimenzije 5,5 – 12,00 cm