Vrste

  • komplet za kapiju dužine max 6m i težine max 600kg – komplet sadrži: elektro-motor, 4x1m nazubljena pogonska letva, foto-ćelija, 2 daljinska upravljača, lampa sa žutim rotacionim svetlom za upozorenje kada je kapija u pogonu
  • komplet za kapiju dužine max 10m i težine max 1000kg – komplet sadrži: elektro-motor, 4x1m nazubljena pogonska letva, foto-ćelija, 2 daljinska upravljača, lampa sa žutim rotacionim svetlom za upozorenje kada je kapija u pogonu