Motor za kliznu kapiju

         Opste karakteristike:
  • Komplet za kapiju dužine max 6m i težine max 600kg: komplet sadrži: elektro-motor, 4x1m nazubljena pogonska letva, foto-ćelija, 2 daljinska upravljača, lampa sa žutim rotacionim svetlom za upozorenje kada je kapija u pogonu

  • Komplet za kapiju dužine max 10m i težine max 1000kg: komplet sadrži: elektro-motor, 4x1m nazubljena pogonska letva, foto-ćelija, 2 daljinska upravljača, lampa sa žutim rotacionim svetlom za upozorenje kada je kapija u pogonu