Temelji za stubove

         Opšte karakteristike
  • Betonski temelji su namenjeni za izradu mobilnih ograda kao privremeni fiksator ograde (sa dve armaturne ručke).
  • U slučaju ukopavanja u zemlju na određenu dubinu dobija se gotov temelj umesto cokle.
  • Temelj u sredini ima rupu za stub 50×50 u koju se nasađuje stub bez stope.
  • Težina jednog temelja je 32 kg.
  • Temelj je armiran i izrađen od MP30 betona.