Temelji za stubove - Stopa

Opšte karakteristike
  • Betonski temelji su namenjeni za izradu mobilnih ograda kao privremeni fiksator ograde 
  • Temelj je armiran i izradjen od MP30 beotna.