Žilet žica sa sečivima (razor bodlja)

         Opste karakteristike:
  • Namena – obezbeđenje visoko sigurnostnih objekata.
  • Montaža – zatezanjem iznad ograde ili ispod ograde.
  • Pocinkovana žica sa montiranim sečivima od pocinkovanog lima.
  • Dužina – Kotur 50m.