Karakteristike

  • Namena – izrada paleta I ambalaža
  • Čvrstoća 330-370 MPa
  • Pakovanje 1 mila – 1.000 kom
  • Dijametri
    • 2,5×35
    • 2,8×70