Karakteristike

  • Namena – obezbeđenje visoko sigurnostnih objekata
  • Montaža – zatezanjem iznad ograde ili ispod ograde
  • Pocinkovana žica sa montiranim sečivima od pocinkovanog lima
  • Dužina – Kotur 50m